Biografie prelegentów

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji
i negocjacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji. Autor licznych książek, m.in. bestsellera „Negocjacje w biznesie” oraz przewodnika dla przedsiębiorców „Negocjacje w Unii Europejskiej”. Do jego najważniejszych publikacji z zakresu relacji międzyludzkich należą „Atrakcyjność wzajemna” oraz „Komunikowanie interpersonalne”. W jego dorobku znajdziemy wiele prac, które dotyczą kierowania zespołami ludzkimi, technik negocjacji i psychologii biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, które zdobywał, wygłaszając referaty i wykłady w wielu akademickich ośrodkach zagranicznych, m.in. w USA, Meksyku, Indiach, Nepalu, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Szerszej publiczności znany z telewizyjnych i radiowych programów publicystycznych, gdzie występuje w roli komentatora bieżących wydarzeń społecznych.

Tomasz Kammel

Dziennikarz, producent, scenarzysta i trener. Znany z programów telewizyjnych, np. Pytanie na Śniadanie. Prowadzi popularny kanał na YouTube – Kammel Czanel, gdzie dzieli się tajnikami skutecznych wystąpień oraz komunikacji – nie tylko publicznej.  Specjalizuje się także w prowadzeniu festiwali, widowisk i koncertów dla szerokiej publiczności. Swoje ogromne doświadczenie w tym zakresie wykorzystuje, prowadząc szkolenia sztuki wystąpień publicznych, międzyludzkiej komunikacji i wystąpień w mediach. Jest także autorem książek o tej tematyce: „Jak występować publicznie… nie tylko w telewizji” oraz – wspólnie z Piotrem Kraśko i Robertem Kroolem – „Dyskretny urok wystąpień publicznych”. Od 13 lat jest wykładowcą metodyki dziennikarstwa telewizyjnego oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych w Instytucie Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W swoich działaniach wspiera radą osoby publiczne, członków zarządów, dyrektorów i kluczowych menadżerów firm oraz instytucji.

dr Marek Skała

Trener warsztatowy, coach, mówca inspiracyjny, ale także autor książek i dziennikarz. Napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu (m.in. dla czasopism: Polityka, Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu) oraz dwa książkowe bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, posiada członkostwo w ICF oraz International Federation of Journalists.
Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Swoim doświadczeniem dzieli się także, jako właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT oraz prowadząc gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku uniwersytetach. Związany również ze szkolnictwem – przez 9 lat był nauczycielem i wychowawcą, przez 6 lat opiekunem studiów.
Może pochwalić się tytułem Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy oraz nagrodami: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Jest prezesem Public Consulting Group Polska. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, jak również zarządzanie publiczne i zarządzanie przedsiębiorstw rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University i kierownikiem Katedry Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od stycznia 2017 roku zajmuje również stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w 2016 roku został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego PKA. Od roku 2008 jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Journal of Intercultural Management”, a w latach 2004-2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja i Zarządzanie”. Łukasz Sułkowski jest autorem około 400 publikacji (w tym indeksowanych z listy filadelfijskiej) i 10 książek ściśle związanych z przedmiotem swoich zainteresowań. Był kierownikiem, wykonawcą 11 grantów badawczych (w tym finansowanych z Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki). W latach 2015-2016 był kierownikiem projektu NCN „Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych” a także w latach 2014-2015 głównym wykonawcom projektu NCN „Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencjału Organizacji”. Obecnie jest kierownikiem projektu DIALOG „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)”. Łukasz Sułkowski jest członkiem w następujących międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach: American Academy of Management (AAofM – USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący – Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Ewa Sitko

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Edukator programu „Nowa Szkoła”– CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego.

Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa Uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle nowej podstawy programowej, Nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Teresa Tymrakiewicz

Wykładowca i trener, a także filozof, certyfikowany coach, menadżer oświaty, nauczyciel dyplomowany, wieloletni nauczyciel akademicki, edukator MEN, specjalista w zakresie kształcenia kompetencji psychospołecznych i zarządzania zasobami ludzkimi. Ponad 30 lat szkoli nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych. Były nauczyciel, w-ce dyrektor szkoły, wizytator, doradca ds. wychowania. Autor i realizator licznych programów szkoleń z zakresu psychosocjologii i efektywnego nauczania. Autor i współautor publikacji z zakresu wychowania i dydaktyki. Uczestnik wielu ogólnopolskich programów edukacyjnych. Laureatka nagród: branżowych (ministra i kuratora oświaty) i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty, odznaczona medalem KEN.

Osoba

Marcin Kempka

Wieloletni wykładowca i trener w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą podstawy programowej Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej z rekomendacji Politechniki Śląskiej. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa danych oraz edukacji. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i współtwórca rozwiązania Librus Synergia™. W latach 2014-2015 członek Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Od wielu lat aktywny uczestnik zmian w polskim systemie edukacji, prelegent wielu konferencji. Od roku 2004 związany z firmą Librus, początkowo jako Dyrektor działu IT, Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Generalny. Od 2011 roku Prezes Zarządu w firmie Librus, pełniący również funkcję CEO. Od 2015 roku związany również z Public Consulting Group – globalną firmą oferującą doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora edukacji, zdrowia i opieki społecznej w takich rejonach jak m.in. USA, Kanada, Europa czy Australia. Od stycznia 2017 Prezes Zarządu w firmie PCG Edukacja wspomagającej instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu, realizacji celów statutowych oraz osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania. Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) Politechnik Śląskiej – specjalność: sieci i bazy danych. W latach 2004-2010 wykładowca w Zakładzie Oprogramowania AEiI.

Małgorzata Grzywacz

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. Współautorka projektu indywidualni.pl promującego nowoczesne nauczanie i efektywną naukę. Odpowiada również za wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju rozwiązań Librus. Autorka licznych publikacji nt. twórczości w Internecie. Propagatorka umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Prelegentka konferencji naukowych. Pomysłodawczyni założenia ogólnodostępnego portalu prawa oświatowego – Doradca Dyrektora.

Wioletta Szymańska

Menadżer projektów związany z rynkiem edukacyjnym od ponad dziesięciu lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Humboldt Universität zu Berlin i Szkoły Głównej Handlowej. Przez wiele lat pracowała w branży wydawniczej, gdzie odpowiadała za rozwój oferty podręcznikowej do nauki języków obcych. Specjalizowała się w przedsięwzięciach promujących nauczanie i naukę języków obcych. Prowadziła szkolenia dla Nauczycieli. W 2014 roku dołączyła do firmy Librus, gdzie zajmuje się projektami edukacyjnymi.

Robert Grygo

Zajmuje się doradztwem i wdrożeniami systemów informatycznych w placówkach edukacyjnych. Związany z firmą Librus od początku jej istnienia. Uczestniczył w licznych konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań skierowanych do oświaty. Obecnie pełni rolę Dyrektora Regionalnego na terenie północnej Polski.

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.

Krzysztof Kolanowski

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół. W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Piotr Warunek

Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Pierwsze kroki trenerskie stawiał jako Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 2003 r. związany z firmą Librus. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego na terenie północno-zachodniej Polski. Specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT w szczególności dzienników elektronicznych i mechanizmów do organizacji pracy szkoły. Przeprowadził kilkaset wdrożeń e-Dziennika. Inicjator wielu rozwiązań wykorzystanych w systemie Librus. Prywatnie w wolnych chwilach lubi fotografować oraz rozwiązywać problemy placówek związane z układaniem planu lekcji.

Jakub Buczek

Doradca i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych firmach, wykładał na licznych konferencjach branżowych oraz szkolił w wielu placówkach edukacyjnych. Obecnie specjalista ds. wdrożeń nowoczesnych technologii w Librusie. Może pochwalić się dużą liczbą zadowolonych szkół, w których od podstaw wprowadzał dzienniki elektroniczne, platformy e-learningowe i inne nowoczesne systemy. Osobiście fan wszelkich rozwiązań informatycznych ułatwiających zarówno pracę, jak i życie codzienne. W wolnych chwilach fan sportów motorowych.

Mariusz Wypych

Konsultant PCG Edukacja, ekspert specjalizujący się w tematyce funduszy Unii Europejskiej. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim, ekspert wpisany na listę osób oceniających wnioski aplikacyjne w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz RPO Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Od roku 2015 członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, wcześniej członek Zespołu opracowującego Wieloletni Plan Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013-2020. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych i rozliczania przyznanych funduszy UE skierowanych do beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wcześniej pracował dla Miasta Tuszyn, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii rozwoju miasta i projektów finansowanych przez UE. W latach 2004-2014 pracował dla Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnego za wspieranie beneficjentów funduszy unijnych w prawidłowej realizacji umów finansowanych ze środków UE. Wcześniej pełnił rolę koordynatora projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pełnił rolę trenera przedstawicieli administracji publicznej. W latach 2009-2014 trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim certyfikowany przez Krajowy Ośrodek EFS.

Artur Rudnicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji, Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora.Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT  cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.

Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.
Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Janusz S. Wierzbicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji, Konsultant OEIiZK. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Konsultant Microsoft dla Edukacji. Trener w programach MIE oraz w programie APD. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii
w uczeniu się i nauczaniu.

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN – epodreczniki.pl (w części dotyczącej programowanie dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013.

Członek Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz stały gość Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Izabela Juszkiewicz

Pedagog, certyfikowany trener oraz coach ACC ICF. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania oświatą oraz z doradztwa zawodowego. Autorka i realizatorka programów rozwojowych dedykowanych kadrze kierowniczej oświaty: Akademia Młodego Dyrektora, Sukces Aktywnego Dyrektora (SAD) – realizowanych przy ŚCDN w Kielcach.

Trener na kursie Zarządzanie oświatą oraz na studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty –  Szkoły Uczącej Się. Specjalizuje się w obszarach związanych z organizacją i realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz doradztwem zawodowym. Założycielka i koordynatorka Świętokrzyskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność w ramach projektu Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży”.

Autorka szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego, zarządzania zespołami nauczycielskimi w modelu coaching’owym oraz programów rozwojowych dedykowanych kadrze zarządzającej. Współpracowała jako trener przy projektach realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (ORE) – „Edukacja dla pracy” oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych – „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”. Na co dzień pracuje z kadrą zarządzającą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych jako konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych.

Trener i autor szkoleń dla Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie. Pasjonatka psychologii pozytywnej i rozwoju osobistego.

Beata Piątek

Nauczyciel dyplomowany, z oświatą związana od 1999 roku, pedagog, dyrektor. Autorka i współautorka szkoleń z zakresu prawa oświatowego. Na co dzień współpracuje z kadrą zarządzającą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jako konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych. Prowadzi zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Zarządzania oświatą. Autorka i realizatorka programu rozwojowego dedykowanego Kadrze Kierowniczej Oświaty Sukces Aktywnego Dyrektora (SAD) – realizowanego przy ŚCDN w Kielcach. Prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli. Wiodącym tematem jej szkoleń jest prawo oświatowe. Laureatka nagród kuratoryjnych i samorządowych.
W życiu wyznaje zasadę Mahatma Gandhi: „Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”.

Dariusz Baran

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Osobowych w Colonnade Insurance S.A.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Kieruje Działem Ubezpieczeń Osobowych następstw nieszczęśliwych wypadków oraz podróżnych. W Colonnade odpowiedzialny za pracę całego działu, underwriting, ocenę ryzyka, tworzenie produktów ubezpieczeniowych oraz sprzedaż ubezpieczeń osobowych.

Paulina Gromadzka

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych.
Absolwentka Wydziału Filologicznego oraz Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim.
Z rynkiem ubezpieczeń związana od 2009 roku. Posiada zdany egzamin brokerski oraz certyfikaty potwierdzające odbycie wielu szkoleń z zakresu ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie, majątkowych oraz finansowanych. W WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. odpowiedzialna jest za nadzór nad zespołem ubezpieczeń grupowych oraz kontakt z kluczowymi klientami i partnerami obcojęzycznymi.

Piotr Samoliński

Kierownik działu Visual Solutions w Vestel Poland.
Z wykształcenia mgr inż. Technologii Drewna na SGGW w Warszawie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w handlu bezpośrednim w międzynarodowym korporacjach, takich jak Hilti, Konica Minolta, SHARP. Od końca 2016 roku z powodzeniem wprowadza markę Vestel z jej szeroką oferta produktów B2B na rynek Europy Wschodniej.

Praca nad projektowaniem kompleksowych rozwiązań Audio Video z ludźmi, którzy maja szeroką wiedzę o instalacji oraz produkcji oprogramowania, pozwala mu zaspokoić i wykreować potrzeby u najbardziej wymagających klientów. Jak sam przyznaje: „Pomimo olbrzymiej konkurencji moi klienci pozostają ze mną i chcą „więcej””.

Ewa Krupa

Prezes Fundacji Orange, jednej z największych fundacji założonych przez firmy w Polsce, działającej na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans społecznych. Członek Zarządu Forum Darczyńców, zrzeszającego organizacje, które realizują swoją misję na rzecz dobra wspólnego, zgodnie z wysokimi standardami działania.

Od wielu lat zaangażowana w projekty z wykorzystaniem nowych technologii, by zwiększać kreatywność, popularyzować udział w kulturze, pobudzać współpracę i rozwój lokalny oraz wzmacniać kompetencje niezbędne do budowy społeczeństwa XXI wieku. Aktywnie uczestniczy też
w inicjatywach związanych z rozwojem wolontariatu pracowniczego w Polsce.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Łucja Kornaszewska-Antoniuk

Menadżerka programów edukacyjnych i społecznych, psycholog, trenerka. W Fundacji Orange kieruje Działem Programów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności (#Super Koderzy, MegaMisja, Bezpiecznie Tu i Tam, Pracownie Orange). Odpowiada między innymi za współpracę z partnerami merytorycznymi oraz kreowanie i realizację działań kierowanych do środowisk szkolnych, dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych u dzieci.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej.

Radosław Janicki

Od 13 lat związany z oświatą – przez 2 lata pracował jako nauczyciel informatyki, następnie jako trener systemów do zarządzania oświatą, później odpowiadał za wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach samorządowych na terenie województw łódzkiego i kujawsko pomorskiego. Od 2012 roku osoba odpowiedzialna za projekty informatyczne w firmie VULCAN od 2015 roku ekspert  ds. systemów informatycznych w stowarzyszeniu: „Siła w Innowacji”. Od listopada 2016 roku zajmuje się projektami w zakresie edukacji, medycyny i kultury w firmie Integrated Solutions.

Wojciech Jedynak

Z wykształcenia informatyk, na co dzień instruktor shogi (szachów japońskich) i nauczyciel języka japońskiego. Propagator wykorzystywania metod szachowych w edukacji wczesnoszkolnej. Entuzjasta tłumaczenia głębokich i ważnych idei za pomocą prostych środków. Aktywny członek Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI. Mistrz Polski w Shogi w roku 2016.

Wojciech Kurpiel

CEO Bluebrain
Jeden z trzech założycieli oraz prezes zarządu spółki Bluebrain. Absolwent zarządzania i przedsiębiorczości, należy do międzynarodowego stowarzyszenia profesjonalnych dostawców usług druku IMPSGA. Innowator i zaprawiony strateg, w biznesie stawia na uniwersalność, automatyzację i eliminację ograniczeń.

Przemysław Więcek

Mid-Market Account Manager HP Inc.
Związany z HP od 2008 roku. Absolwent ekonomii, specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą i profesjonalną obsługą klientów. Ceni biznes oparty na etyce i wzajemnym zaufaniu. To urodzony negocjator, w codziennej pracy stawia na dobre relacje z otoczeniem, kreatywne rozwiązania i skuteczną realizację planów sprzedażowych.

Justyna Mielnik

Menadżer produktu w VIDIS S.A. związany z produktami edukacyjnymi. Uczestniczy w konferencjach dla nauczycieli i dyrektorów placówek, prowadzi warsztaty związane z nowoczesnymi metodami nauczania oraz aktywnie uczestniczy w ich wdrażaniu. Odpowiada za rozwój oferty STEAM w VIDIS S.A. aktywnie poszukując nowych rozwiązań.

Grzegorz Troszyński

Instruktor warsztatów edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie z elementami robotyki i elektroniki. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Inżynier o specjalności automatyka z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Przedstawiciel firmy Trobot – producenta i dystrybutora mechatronicznych zestawów edukacyjnych marki Makeblock.

Daniel Wojtowicz

Prawnik z wiodącej w dziedzinie technologii oraz danych osobowych kancelarii Maruta Wachta. Ukończył WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Przed dołączeniem do zespołu Maruta Wachta doświadczenie zdobywał jako prawnik wewnętrzny Samsung Electronics Polska, odpowiedzialny za kwestie związane z własnością intelektualną, marketingiem  oraz  prawem nowych technologii.

Kancelaria Maruta Wachta specjalizuje się w prawie nowych technologii i ochronie danych osobowych. W latach 2016-2017 została wybrana przez dziennik „Rzeczpospolita” najlepszą kancelarią Prawa Nowych Technologii oraz Zamówień Publicznych w Polsce. Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce posiada ogromne doświadczenie w audytach RODO, których celem jest zapewnienie zgodności procesów przetwarzania danych z nowym Rozporządzeniem. Z usług kancelarii w tym zakresie korzystają największe spółki i grupy kapitałowe w Polsce, tak publiczne jak i prywatne.

Marzena Jasińska

Trener z rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany coach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doradca zawodowy.
Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie oraz Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Specjalista z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, negocjacji, mediacji szkolnych, procesów grupowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania zespołem, neurodydaktyki oraz uczenia się uczniów. Prowadzi całościowy proces wspomagania szkół i placówek od diagnozy potrzeb do ewaluacji działań. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wielokrotnie pełniła funkcję eksperta w ramach projektów i programów ogólnopolskich np. System Doskonalenia Nauczycieli oparty na Ogólnodostępnym Kompleksowym Wspomaganiu Szkół, Wspieranie Tworzenia Szkół Ćwiczeń. Autorka artykułów i publikacji nt. kompleksowego wspierania szkół, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, rozwoju dziecka, efektywnych metod nauczania i uczenia się.

Urszula Kornas- Krzyżykowska

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator programu Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Współpracuje ze szkołami wyższymi prowadząc zajęcia z matematyki, metodyki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, pomiaru dydaktycznego.
Dwukrotnie uzyskała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska oświatowego. Nagrodzona w 2017 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty.

Barbara Bandoła

Nauczycielka dyplomowana z 33-letnim stażem pracy dydaktycznej i 26–letnim stażem w kierowaniu szkołami. Absolwentka Wydziału Filologicznego (filologia polska), oligofrenopedagog, moderator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Ekspertka w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatorka OKE w Jaworznie. Członek OSKKO oraz sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, współorganizatorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji Filozoficznych dla Nauczycieli i Wychowawców. Pracuje w samorządzie powiatowym (przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego od 2014 roku, członek zarządu powiatu w kadencji 2010-2014), absolwentka Akademii Liderów Samorządowych.
Prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych: przygotowanie pedagogiczne, organizacja i zarządzanie oświatą.
W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty (2003), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2008), została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka artykułów z dziedziny zarządzania szkołą.

 

 

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.